Khai giảng Lớp bồi dưỡng một số nội dung có liên quan đến công tác tham mưu CAND năm 2023

18/09/2023
Lượt xem: 3641
Sáng 18/9/2023, Văn phòng Bộ Công an tổ chức Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng một số nội dung có liên quan đến công tác tham mưu Công an nhân dân (CAND) năm 2023. Thiếu tướng Đặng Hồng Đức, Chánh Văn phòng Bộ Công an chủ trì buổi Lễ.

Dự buổi Lễ có đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ; các đồng chí giảng viên, báo cáo viên cùng gần 200 học viên đến từ Công an các đơn vị, địa phương, học viện, trường CAND…

Toàn cảnh Lễ khai giảng.
Toàn cảnh Lễ khai giảng.


Thực hiện Nghị quyết số 10 và Chỉ thị số 09 về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu CAND trong tình hình mới và chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, từ năm 2013 đến nay, Văn phòng Bộ Công an đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức 07 lớp bồi dưỡng dành cho cán bộ tham mưu Công an các đơn vị, địa phương. 

Tại Lớp bồi dưỡng lần thứ 7 này, các đồng chí học viên sẽ được truyền đạt, trao đổi về 11 chuyên đề, bài giảng, bao gồm những nội dung trọng tâm, nổi bật trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng hậu cần, kỹ thuật CAND... và đến nghiên cứu, học tập thực tiễn tại địa phương. Lớp bồi dưỡng được tổ chức từ ngày 18/9 – 22/9/2023. 

Thiếu tướng Đặng Hồng Đức phát biểu tại Lễ khai giảng.
Thiếu tướng Đặng Hồng Đức phát biểu tại Lễ khai giảng.


Phát biểu tại Lễ khai giảng, Thiếu tướng Đặng Hồng Đức khẳng định: Trong nhiều năm qua, Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an luôn đặc biệt quan tâm, chỉ đạo xây dựng lực lượng Tham mưu CAND vững mạnh về mọi mặt; ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị và văn bản chỉ đạo toàn diện, sâu sắc đối với công tác tham mưu CAND. 

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và sự chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của cấp ủy, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương, công tác tham mưu CAND đã được tăng cường hơn. Hệ thống cơ quan tham mưu từ Bộ cho đến các địa phương ngày càng được xây dựng chính quy, từng bước củng cố về bộ máy, tổ chức. Phòng Tham mưu/Tổng hợp tại hầu hết các đơn vị trực thuộc Bộ được mở rộng chức năng, tăng thêm biên chế, thực hiện cả nhiệm vụ công tác chính trị, tổ chức, hậu cầu; Phòng Tham mưu Công an các địa phương được giao thêm nhiều nhiệm vụ khác. Do vậy, vị trí, vai trò và chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Tham mưu CAND ngày càng nâng cao, thể hiện rõ vai trò là cơ quan, đơn vị đầu mối tiếp nhận thông tin, gắn chặt với công tác lãnh đạo, chỉ huy; tham mưu, điều phối giúp lãnh đạo Công an các cấp lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND. 

Các đại biểu dự Lễ khai giảng.
Các đại biểu dự tham gia Lớp bồi dưỡng.


Lớp bồi dưỡng được tổ chức nhằm tiếp tục bồi dưỡng nâng cao về nhận thức, trách nhiệm và nghiệp vụ chuyên môn về công tác tham mưu cho đội ngũ cán bộ đảm nhận công tác này ngang tầm với nhiệm vụ được giao, sẵn sàng hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thiếu tướng Đặng Hồng Đức đề nghị các học viên tham gia Lớp bồi dưỡng chấp hành nghiêm túc về nội quy, quy chế của lớp, tập trung lắng nghe, thảo luận, tư duy, suy ngẫm và liên tưởng trong áp dụng và ứng dụng, tăng cường trao đổi kinh nghiệm, để ngày càng vững vàng hơn về chính trị, nghiệp vụ, pháp luật và linh hoạt hơn trong công tác tham mưu.

Thiếu tướng Đặng Hồng Đức truyền đạt chuyên đề tại Lớp bồi dưỡng.
Thiếu tướng Đặng Hồng Đức truyền đạt chuyên đề tại Lớp bồi dưỡng.


Ngay sau Lễ khai giảng, Thiếu tướng Đặng Hồng Đức đã trực tiếp truyền đạt đến Lớp bồi dưỡng chuyên đề: Nội dung cơ bản của Đề án số 01/ĐA-BCA ngày 06/1/2023 về xây dựng lực lượng Tham mưu CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và Thông tư số 05/2023/TT-BCA ngày 08/2/2023 quy định về một số chế độ bảo đảm và khuyến khích đối với lực lượng Tham mưu và cán bộ làm công tác tham mưu CAND.

Các đại biểu dự buổi Lễ.
Các đại biểu dự buổi Lễ.

 

 

Nguyễn Ngọc
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website