Nâng cao hiệu quả tham mưu chiến lược phục vụ công tác công an trong tình hình mới

09/01/2023
Lượt xem: 2427
Ngày 09/01/2023, tại Hà Nội, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã dự và chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai chương trình công tác năm 2023 của Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an.

Trung tướng Trần Vi Dân, Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an chủ trì Hội nghị. 

Toàn cảnh Hội nghị. 

 

Trong năm 2022, Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an đã làm tốt các mặt công tác nghiên cứu chiến lược, quản lý khoa học và công nghệ, nghiên cứu lý luận Công an nhân dân (CAND), nghiên cứu lịch sử công an, công tác tạp chí CAND, công tác lưu trữ và thông tin khoa học...

Nổi bật, công tác nghiên cứu chiến lược đạt được nhiều kết quả nổi trội. Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an đã chủ trì nghiên cứu 05 chuyên đề và tham mưu Bộ chỉ đạo thực hiện một số giải pháp căn cơ, chiến lược phục vụ tổng kết 10 năm Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc. Chủ trì nghiên cứu, xây dựng 55 báo cáo chuyên đề đánh giá những vấn đề mang tính chiến lược và cấp bách ở cả bình diện thế giới, khu vực và trong nước, đưa ra một số dự báo, giải pháp, khuyến nghị phục vụ lãnh đạo Bộ lãnh đạo, chỉ đạo công tác công an cũng như trong tham mưu Đảng, Nhà nước về đối nội, đối ngoại. 

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao Cờ thi đua của Bộ Công an tặng Phòng 7, Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an.


Tham mưu Bộ tổng kết, xây dựng một số văn bản chỉ đạo, văn bản pháp quy về hoạt động khoa học và công nghệ để triển khai thống nhất trong CAND; ban hành Nghị quyết số 10 và Chỉ thị số 05 ngày 01/6/2022 về đẩy mạnh công tác lý luận CAND đến năm 2030, định hướng đến năm 2035. Đã tham mưu lãnh đạo Bộ chỉ đạo công tác tái bản Từ điển bách khoa CAND Việt Nam lần thứ hai và biên soạn các công trình bách khoa thư trọng điểm của Ngành, của Nhà nước. Hoàn thành nghiên cứu, phổ biến các công trình lịch sử quan trọng, phục vụ công tác tuyên truyền lịch sử trong và ngoài CAND, điển hình là 04 cuốn sách lịch sử về 75 năm CAND, 60 năm Cảnh sát nhân dân. 

Công tác Tạp chí CAND đã bám sát chủ trương, định hướng chỉ đạo của Đảng, Nhà nước trong công tác tuyên truyền, phổ biến các vấn đề về lý luận, chính trị, pháp luật và nghiệp vụ CAND. Năm 2022, Tạp chí in CAND đã xuất bản 48 số với gần 1.400 bài viết; 34 bài viết của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an; phối hợp với các đơn vị tổ chức một số chuyên đề chuyên sâu phục vụ các nhiệm vụ chính trị...

Trung tướng Trần Vi Dân, Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an chủ trì Hội nghị. 


Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhiệt liệt biểu dương những thành tích, cố gắng của Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an trong năm 2022. 

Nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị, Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an bám sát Nghị quyết của Đảng ủy CATW và Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an về nhiệm vụ công tác công an năm 2023; các chỉ đạo của Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 78 và chương trình công tác năm 2023 của đơn vị. Chú trọng một số nhiệm vụ trọng tâm đột phá trong năm 2023. Trong đó, tập trung thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị và Đề án thành phần về xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt từ nay đến năm 2030. 

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu tại Hội nghị. 


Nâng cao hiệu quả tham mưu chiến lược nói chung, nhất là chất lượng nghiên cứu lý luận, khoa học, đặc biệt đẩy mạnh ứng dụng khoa học các mặt công tác công an. Tiếp tục chú trọng nghiên cứu, kịp thời tham mưu lãnh đạo Bộ báo cáo Đảng, Nhà nước những vấn đề cơ bản, chiến lược về an ninh, trật tự. Chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu về mặt lý luận, chiến lược, thể chế hóa thành những văn bản quy phạm pháp luật về nội dung cơ chế bảo vệ CAND, bảo vệ cán bộ, chiến sĩ trong công tác và chiến đấu để bổ sung vào Luật CAND sửa đổi...

Các đại biểu dự Hội nghị. 

 

Nguyễn Ngọc
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website