Thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 12 về xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

20/03/2023
Lượt xem: 21496
Để tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, Quyết định số 90 của Ban Bí thư, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị tiếp tục quán triệt, nhận thức sâu sắc, đầy đủ đối với việc xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND) trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại - xem đây là trách nhiệm không chỉ của Đảng uỷ Công an Trung ương (CATW), của ngành Công an mà còn là trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, của từng cơ quan, đơn vị và có sự góp phần của các tầng lớp nhân dân.

Hội nghị quán triệt Quyết định số 90-QĐ/TW ngày 06/12/2022 của Ban Bí thư; Đánh giá kết quả 01 năm thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị được Đảng ủy CATW phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức vào sáng nay, 20/3/2023 tại Hà Nội.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai; Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đại biểu dự Hội nghị.
Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai; Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đại biểu dự Hội nghị.


Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trong lãnh đạo công tác đảng, công tác chính trị

Tại Hội nghị, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy CATW, Thứ trưởng Bộ Công an đã quán triệt nội dung Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy CATW với các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương về lãnh đạo công tác đảng, công tác chính trị và công tác quần chúng trong Công an tỉnh, thành phố. Trong đó Đảng ủy CATW chủ trì 09 nội dung, phối hợp 04 nội dung; tỉnh ủy, thành ủy chủ trì 08 nội dung, phối hợp 05 nội dung. 

Cụ thể, Đảng ủy CATW sẽ phối hợp với các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương trong lãnh đạo tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, của Đảng ủy CATW và tỉnh ủy, thành ủy về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, xây dựng Đảng và xây dựng lực lượng CAND. Lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng; xây dựng tổ chức đảng và công tác cán bộ trong Công an tỉnh, thành phố. Lãnh đạo xây dựng Công an tỉnh, thành phố cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong đảm bảo an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội ở tỉnh, thành phố. Đồng thời, lãnh đạo công tác quần chúng, xây dựng các đoàn thể chính trị - xã hội trong Công an tỉnh, thành phố…

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ quán triệt nội dung Quy chế phối hợp; Quán triệt Nghị quyết số 16 của Đảng ủy CATW.
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ quán triệt nội dung Quy chế phối hợp; Quán triệt Nghị quyết số 16 của Đảng ủy CATW.


Quán triệt Nghị quyết số 16 của Đảng ủy CATW về tăng cường công tác chính trị, tư tưởng đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh: Đây là Nghị quyết chuyên đề có tầm quan trọng hàng đầu trong công tác xây dựng lực lượng CAND; việc ban hành Nghị quyết thể hiện quyết tâm chính trị rất cao của Đảng ủy CATW trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đổi mới, xây dựng lực lượng CAND một cách toàn diện, nhất là về chính trị tư tưởng. Mục đích của Nghị quyết nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc, toàn diện về công tác chính trị, tư tưởng trong CAND. Phát huy mạnh mẽ vị trí, vai trò của công tác chính trị, tư tưởng trong xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức. Xây dựng đội ngũ cán bộ đảm nhiệm công tác chính trị, tư tưởng vững mạnh toàn diện, trung thành, trung thực, gương mẫu, tinh thông, chuyên nghiệp. Bảo đảm nguồn lực phù hợp cho công tác chính trị, tư tưởng trong CAND. 

Theo đó, Nghị quyết đưa ra 06 nhóm nhiệm vụ, giải pháp yêu cầu các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy CATW; đảng ủy Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức quán triệt, xây dựng chương trình hành động thực hiện trong đảng bộ. 

Triển khai Nghị quyết 12 khoa học, thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả

Báo cáo kết quả 01 năm thực hiện Nghị quyết số 12 ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an nêu rõ: Việc triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai Nghị quyết số 12 đã được Đảng ủy CATW, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy, tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương chủ động triển khai khoa học, thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả, đúng quy định của Trung ương. Đảng ủy CATW và Đảng ủy Công an các đơn vị, địa phương đã phát huy tốt vai trò Thường trực tham mưu, tổ chức tốt việc học tập, quán triệt Nghị quyết; chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện, chương trình hành động… Nhiều cấp ủy đã chủ động đổi mới phương pháp nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền như: Tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến, biên soạn bộ câu hỏi trắc nghiệm để kiểm tra nhận thức sau học tập. Tài liệu phục vụ nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền được cung cấp đầy đủ, kịp thời.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc báo cáo kết quả 01 năm thực hiện Nghị quyết số 12.
Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc báo cáo kết quả 01 năm thực hiện Nghị quyết số 12.


Thông qua học tập, quán triệt Nghị quyết số 12 đã giúp cấp ủy các cấp trong hệ thống chính trị và cấp ủy, đảng viên, cán bộ, chiến sĩ lực lượng CAND nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc từ nhận thức đến hành động, nhất là đối với cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy trong hệ thống chính trị, thủ trưởng Công an các cấp trong đổi mới tư duy, đột phá, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng, mẫu mực về đạo đức, lối sống; nghiêm túc thực hiện tự phê bình và phê bình. Khơi dậy được ý chí, quyết tâm của lực lượng CAND từ Bộ đến cơ sở và toàn thể tướng lĩnh, sĩ quan, cán bộ, chiến sĩ đối với công tác xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, xứng đáng là lực lượng vũ trang tin cậy, là “thanh bảo kiếm” và “lá chắn” bảo vệ chế độ, bảo vệ Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Đảng ủy CATW và cấp ủy trong hệ thống chính trị đã kịp thời ban hành đồng bộ nhiều kế hoạch, nghị quyết, chỉ thị, kết luận, chương trình để cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương chỉ đạo của Bộ Chính trị trong Nghị quyết số 12. Trên cơ sở đó, cấp ủy các cấp ban hành các kế hoạch, chương trình phù hợp với tình hình địa phương, đơn vị để tổ chức thực hiện. 

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc cho biết, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND tiếp tục đạt những kết quả quan trọng. Nhiều giải pháp toàn diện đã được triển khai để thực hiện Nghị quyết, đưa Nghị quyết thật sự đi vào cuộc sống. Tổ chức bộ máy CAND tiếp tục được kiện toàn tinh, gọn, mạnh theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”; xây dựng đội ngũ cán bộ theo khung tiêu chuẩn, tiêu chí bố trí cán bộ ở bốn cấp Công an. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về công tác tổ chức cán bộ tiếp tục được nghiên cứu, xây dựng hoàn thiện đảm bảo tính đồng bộ, liên thông, phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy mới, làm cơ sở, hành lạng pháp lý cho hoạt động của lực lượng CAND…

Tại Hội nghị, với sự điều hành của Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ, các đại biểu đã tập trung tham luận, chỉ ra những kết quả đã đạt được trong 01 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 12; làm rõ những thuận lợi, khó khăn, đưa ra các kiến nghị, đề xuất trong thời gian tới.

Đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham luận tại Hội nghị.


Đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Điểm nổi bật trong thực hiện Nghị quyết số 12 là Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã lãnh đạo Công an Thành phố và hệ thống chính trị của Quận 12 xây dựng thành công Công an phường Tân Chánh Hiệp điển hình, kiểu mẫu và đã tổ chức nhân rộng xây dựng 19 Công an phường điển hình, kiểu mẫu trên địa bàn Thành phố trong năm 2023. Điểm nổi bật khác là đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt thực hiện Đề án 06 của Chính phủ trên địa bàn Thành phố, đạt được nhiều kết quả quan trọng và là một trong những đơn vị dẫn đầu về thực hiện Đề án 06 của cả nước, góp phần xây dựng được hệ thống dữ liệu quốc gia về dân cư và khai thác trong công tác công an, đáp ứng yêu cầu chính quy, hiện đại.

Đồng chí Vũ Chiến Thắng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ tham luận tại Hội nghị.
Đồng chí Vũ Chiến Thắng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ tham luận tại Hội nghị.


Đồng chí Vũ Chiến Thắng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho biết: Với chức năng, nhiệm vụ của mình, thời gian quan Bộ Nội vụ đã chủ động, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 12. Ban Cán sự Đảng Bộ Nội vụ đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt các đơn vị thuộc Bộ tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những nội dung liên quan đến tổ chức bộ máy của ngành Công an, xây dựng lực lượng CAND để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự. 

Nêu lên một số kiến nghị, đề xuất, đồng chí Vũ Chiến Thắng đề nghị, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, nguồn lực để có điều kiện đảm bảo vững chắc cho việc thực hiện thành công Nghị quyết hiện thực hóa các mục tiêu đề ra. Đồng thời quan tâm công tác xây dựng hoàn thiện thể chế đảm bảo đồng bộ tạo cơ sở pháp lý để triển khai các nội dung Nghị quyết số 12.

Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên tham luận tại Hội nghị.
Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên tham luận tại Hội nghị.


Đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên khẳng định: Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên đã xây dựng, ban hành Kế hoạch thực hiện; tổ chức Hội nghị toàn tỉnh về quán triệt, triển khai Nghị quyết; thành lập Ban Chỉ đạo và ban hành Quy chế hoạt động nghiên cứu, xây dựng và triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND tỉnh Điện Biên thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”. Đồng thời, tỉnh Điện Biên đã quan tâm chỉ đạo, bảo đảm tiềm lực cơ sở vật chất, khoa học, công nghệ, trang bị hiện đại, đồng bộ; tranh thủ thực hiện hiệu quả nguồn lực tài chính, hậu cần, kỹ thuật của Trung ương theo phân cấp ngân sách và sự hỗ trợ của tỉnh để xây dựng lực lượng Công an tỉnh Điện Biên thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. 

Đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương tham luận tại Hội nghị.
Đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương tham luận tại Hội nghị.


Đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương nêu rõ: Quán triệt sâu sắc nội dung của Nghị quyết số 12, Ban Dân vận Trung ương xác định công tác dân vận của lực lượng vũ trang, đặc biệt là CAND là một nhiệm vụ trọng tâm trong công tác dân vận của Đảng. Ban Dân vận Trung ương luôn rất coi trọng công tác phối hợp để phát huy vai trò của lực lượng CAND trong thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận của Đảng, đồng thời thúc đẩy sự gắn kết nhằm thực hiện hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị. 

Đồng chí Lê Trung Chinh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tham luận tại điểm cầu thành phố Đà Nẵng.


Chia sẻ quá trình thực hiện Nghị quyết số 12 trong 01 năm qua, đồng chí Lê Trung Chinh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh : Với định hướng xây dựng con người là trung tâm, hiện đại về con người trước đi đôi với hiện đại về phương tiện, hậu cầu, kỹ thuật, Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo Đại học Đà Nẵng, các cơ sở đào tạo phối hợp với Công an thành phố chủ động xây dựng triển khai các đề án, kế hoạch liên kết đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, ngoại ngữ, công nghệ thông tin, y học… cho cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố. Bên cạnh đó, trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ xây dựng lực lượng Công an thành phố, từ đầu năm 2022 đến nay, Ủy ban nhân dân thành phố đã cấp vốn, đồng ý chủ trương triển khai thực hiện 11 dự án đầu tư xây dựng, cải tạo trụ sở, mua sắm trang thiết bị đối với các lực lượng thuộc Công an thành phố.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa tham luận tại Hội nghị.
Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa tham luận tại Hội nghị.


Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhận xét: Nhờ triển khai kịp thời, đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nội dung Nghị quyết số 12 và Kế hoạch của Đảng ủy CATW, lực lượng Công an Thanh Hóa tiếp tục trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt; tổ chức bộ máy Công an tỉnh được đổi mới, sắp xếp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đội ngũ cán bộ từng bước được cơ cấu lại theo hướng “tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”. Trong 01 năm qua, Công an tỉnh đã thực hiện điều động, bổ sung hơn 100 cán bộ, chiến sĩ từ tỉnh về các huyện, xã, thị trấn, đảm bảo bố trí bình quân mỗi Công an xã, thị trấn có 5,37 biên chế Công an chính quy. Về cơ sở vật chất, đã bố trí nơi làm việc, sinh hoạt cho 100% Công an xã, thị trấn, trong đó 42 đơn vị đã có trụ sở độc lập.

Đồng chí Cao Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Tài Chính tham luận tại Hội nghị.
Đồng chí Cao Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Tài Chính tham luận tại Hội nghị.


Đồng chí Cao Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Tài Chính cho biết: Để đáp ứng đầu đủ các mục tiêu, yêu cầu đặt ra theo Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị đối với lực lượng CAND trong thời gian tới, ngành Tài chính sẽ ưu tiên bố trí ngân sách nhà nước để tăng cường tiềm lực cơ sở vật chất trang thiết bị hiện đại cho lực lượng CAND, phù hợp với khả năng của ngân sách nhà nước để sẵn sàng ứng phó nhanh, hiệu quả trong các tình huống đột xuất, cấp bách và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tham luận tại Hội nghị.
Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tham luận tại Hội nghị.


Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tham luận: Từ khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 12, Đảng ủy CATW ban hành Kế hoạch 118, cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc xác định đây là nhiệm vụ chính trị chung và đặc biệt quan trọng. Tỉnh ủy đã chỉ đạo ngay cấp ủy, chính quyền các cấp từ tỉnh đến xã căn cứ vào các quy định của pháp luật, tạo mọi điều kiện quan tâm hỗ trợ kinh phí cho lực lượng Công an để đầu tư xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm các trang thiết bị nghiệp vụ phục vụ công tác. Riêng đối với Công an xã, thị trấn, Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo đến năm 2030, 100% Công an xã, thị trấn có trụ sở độc lập… 

Tiếp tục quán triệt, nhận thức sâu sắc việc xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai đánh giá cao Đảng uỷ CATW đã chủ động tham mưu, xây dựng kế hoạch cụ thể, chuẩn bị chu đáo mọi mặt để tổ chức Hội nghị quan trọng này. Theo đồng chí, thời gian qua, công tác phối hợp giữa Đảng uỷ CATW với các tỉnh uỷ, thành uỷ đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo điều kiện để tăng cường việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chức năng, nhiệm vụ được giao. Thực tiễn cho thấy, trong triển khai chủ trương, kế hoạch, định hướng bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, công tác cán bộ cần có sự trao đổi, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa Đảng uỷ CATW với các tỉnh uỷ, thành uỷ.

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.


Đối với Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị đến nay đã tròn 01 năm thực hiện, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai đánh giá, việc thực hiện đã đạt được những bước đầu quan trọng, toàn diện trong cả 07 nhóm nhiệm vụ, giải pháp.

Để tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, Quyết định số 90 của Ban Bí thư, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị tiếp tục quán triệt, nhận thức sâu sắc, đầy đủ đối với việc xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại - xem đây là trách nhiệm không chỉ của Đảng uỷ CATW, của ngành Công an mà còn là trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, của từng cơ quan, đơn vị và có sự góp phần của các tầng lớp nhân dân. "Đó chính là cơ sở để chúng ta đảm bảo nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại, nâng cao đời sống nhân dân", đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, các tỉnh uỷ, thành uỷ, ban cán sự đảng, đảng đoàn tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp thực hiện nghiêm Nghị quyết số 12, Quyết định số 90; khẩn trương nghiên cứu, hoàn thiện thể chế, chính sách, quan tâm phối hợp, bố trí đủ nguồn lực đảm bảo thực hiện mục tiêu đến năm 2025, năm 2030 của Nghị quyết số 12...

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai cũng yêu cầu, Đảng ủy CATW, Đảng ủy Công an tỉnh, thành phố tiếp tục phát huy tích cực vai trò tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy địa phương chủ trương, đường lối, chính sách bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Giữ vững vai trò nòng cốt của lực lượng Công an, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức, địa phương; tăng cường niềm tin, sự ủng hộ, đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng vững chắc thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận Quốc phòng toàn dân, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội góp phần cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, các mục tiêu phát triển đất nước.

Thay mặt Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm nghiêm túc tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thường trực Ban Bí thư để cụ thể hóa trong triển khai thực hiện thời gian tới.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị.
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị.


Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị, tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương quan tâm phối hợp, tiếp tục tập trung nghiên cứu, cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp đã được Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị đề ra, đồng thời quán triệt, thực hiện nghiêm túc; xác định rõ phạm vi, nguyên tắc, nội dung, phương pháp phối hợp, chức trách, nhiệm vụ quy định tại Quy chế phối hợp trong lãnh đạo công tác đảng, công tác chính trị, công tác quần chúng trong CAND. Đảng ủy CATW và các tỉnh ủy, thành ủy tiếp tục tổ chức tuyên truyền, quán triệt các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, mục tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 12 đến các tổ chức đảng, đảng viên và cán bộ, chiến sĩ CAND.

Đảng ủy CAND và tỉnh ủy, thành ủy thường xuyên quan tâm triển khai thực hiện tốt các chủ trương, giải pháp, biện pháp xây dựng lực lượng CAND, đầu tư trang thiết bị, phương tiện, áp dụng khoa học công nghệ vào công tác; quan tâm sâu sắc đến lực lượng Công an xã; thực hiện cơ cấu bí thư chi bộ Công an xã, phường, thị trấn tham gia ban thường vụ đảng ủy xã, phường, thị trấn. Quan tâm, hỗ trợ ngân sách, đầu tư xây dựng, sửa chữa trụ sở hoặc nơi làm việc, sinh hoạt và trang thiết bị, phương tiện, các điều kiện đảm bảo khác phục vụ cho hoạt động của lực lượng Công an xã. 

Các đại biểu dự Hội nghị.
Các đại biểu dự Hội nghị.


Bộ trưởng Tô Lâm cũng yêu cầu, Đảng ủy Công an các tỉnh, thành phố tích cực tham mưu cho tỉnh ủy, thành ủy triển khai các văn bản của Trung ương, Đảng ủy CATW trên lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng Công an tỉnh, thành phố. Đồng thời, tiếp tục cụ thể hóa, đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 118 của Đảng ủy CATW, hoàn thành tiến độ, hiệu quả các đề án được giao. 

Hội nghị quán triệt Quyết định số 90 của Ban Bí thư; đánh giá kết quả 01 năm thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị

 

Kim Anh - Tất Đạt
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website