Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII

08/03/2024

Nhằm góp phần tuyên truyền, phổ biến những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên (baocaovien.vn) như sau:

Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2024

08/01/2024

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024.

Chính phủ cho ý kiến về 7 đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh và 2 dự thảo luật

05/01/2024

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 05/NQ-CP ngày 05/1/2024 Phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 12 năm 2023.

Toàn văn Nghị quyết số 40-NQ/TW Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

04/12/2023

Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết số 40-NQ/TW, ngày 8/10/2023, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Quán triệt kết quả Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

01/11/2023

Sáng 01/11/2023, Đảng uỷ Công an Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt kết quả Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII; Nghị quyết số 41, ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị và thông tin thời sự quốc tế thời gian qua.

Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

13/10/2023

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 168/NQ-CP ngày 11/10/2023 Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến tham gia Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW

05/07/2023

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 796/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh Sơn La

25/05/2023

Ngày 25/5/2023, Đảng ủy Công an tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh Sơn La lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gắn với Sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tổng kết Chỉ thị số 04 của Bộ Công an về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” trong tình hình mới.

Công an nhân dân với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

19/04/2023

Ngày 19/4/2023, tại Hà Nội, Bộ Công an - Hội đồng Lý luận Trung ương - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh – Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học cấp Quốc gia “Công an nhân dân với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị phát triển kinh tế - xã hội vùng Đồng bằng sông Hồng

29/11/2022

Ngày 29/11/2022, tại Hà Nội, Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh ở vùng Đồng bằng sông Hồng đã được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại các điểm cầu.

Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website