Những điều cần biết về tuyển sinh Công an nhân dân năm 2023

28/03/2023

Bộ Công an vừa ban hành Hướng dẫn tuyển sinh Công an nhân dân năm 2023. Hướng dẫn quy định cụ thể về đối tượng tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tổ chức kỳ thi đánh giá tuyển sinh Công an nhân dân năm 2023, các phương thức tuyển sinh vào các học viện, trường Công an nhân dân đối với trình độ đại học chính quy tuyển mới.

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ đại học, tuyển mới đối với công dân đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên tại Học viện Cảnh sát nhân dân

22/03/2023

Căn cứ quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Bộ Công an về công tác tuyển sinh; căn cứ Hướng dẫn số 695/HD-X02-P2 ngày 16/03/2023 của Cục Đào tạo, Bộ Công an về hướng dẫn tuyển sinh tuyển mới đào tạo trình độ đại học Công an nhân dân (CAND) đối với công dân đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên các trường ngoài ngành CAND, Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND) thông báo về chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo trình độ đại học, tuyển mới đối với công dân đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên ngoài ngành CAND năm 2023, với các nội dung sau:

Chuẩn bị kỹ lưỡng điều kiện tổ chức các kỳ thi tuyển sinh năm 2023 của Bộ Công an

08/03/2023

Sáng 08/3/2023, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyển sinh năm 2022 và triển khai công tác tuyển sinh năm 2023 trong Công an nhân dân (CAND). Thượng tướng, PGS.TS Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án đổi mới công tác tuyển sinh đại học chính quy tuyển mới trong CAND

01/12/2022

Ngày 01/12/2022, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết triển khai Đề án đổi mới công tác tuyển sinh đại học chính quy tuyển mới trong Công an nhân dân (CAND) năm 2022. Thượng tướng, PGS.TS Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website