Công bố dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch số 35 tại Ban cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường

10/01/2024

Chiều 10/01/2024, tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra số 2 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về PCTNTC làm Trưởng đoàn, đã công bố dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện công tác thể chế hóa chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng về PCTNTC thành pháp luật của Nhà nước (Kế hoạch số 35) tại Ban Chỉ đạo tại Ban cán sự đảng Bộ TN&MT.

Công bố Kế hoạch kiểm tra đối với Ban cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường

18/10/2023

Chiều 18/10/2023, tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra số 2 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng Ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc, công bố Kế hoạch kiểm tra, quyết định thành lập Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo đối với Ban cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT).

Công bố kế hoạch kiểm tra phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Bình Định

12/10/2023

Sáng 12/10/2023, Đoàn kiểm tra số 2 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn đã chủ trì Hội nghị kiểm tra đối với Ban thường vụ Tỉnh ủy Bình Định.

Tổng Bí thư: Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực không chịu bất cứ sức ép nào

16/08/2023

Ngày 16/8/2023, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) đã họp Phiên thứ 24 để thảo luận, cho ý kiến về kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 6 tháng đầu năm 2023 và nhìn lại công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đến nay; xác định nhiệm vụ trọng tâm công tác những tháng cuối năm và thời gian tới. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở địa phương - không trông chờ, ỷ lại

19/06/2023

Ngày 19/6/2023, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo Trung ương) tổ chức Hội nghị sơ kết một năm hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo cấp tỉnh). Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương chủ trì Hội nghị.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Tiếp tục phòng, chống tham nhũng, tiêu cực quyết liệt, hiệu quả hơn

10/05/2023

Ngày 10/5/2023, tại Hà Nội, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) đã họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo để thảo luận, cho ý kiến về: Kết quả chỉ đạo xử lý một số vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo từ sau Phiên họp thứ 23 của Ban Chỉ đạo đến nay; kế hoạch kiểm tra chuyên đề năm 2023 của Ban Chỉ đạo; kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh.

Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website