Đoàn kiểm tra số 1 của Đảng ủy Công an Trung ương làm việc với Tỉnh ủy Lạng Sơn

23/05/2023

Ngày 23/5/2023, tại Lạng Sơn, Đoàn kiểm tra số 1 của Đảng ủy Công an Trung ương do Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc để thông qua dự thảo Kết luận việc kiểm tra kết quả 05 năm triển khai, thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05/01/2017 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế” đối với Tỉnh ủy Lạng Sơn.

Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website