Nhiều ý kiến tâm huyết, biểu thị sự đồng tình và hưởng ứng cao về quyết tâm thực hiện Chỉ thị số 23 của Ban Bí thư

06/07/2023

Tiếp tục chương trình Hội nghị quán triệt Chị thị số 23 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới, dưới sự điều hành của Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá các nội dung lớn, hầu hết các ý kiến đều rất tâm huyết, trách nhiệm, chất lượng; đặc biệt 13/13 ý kiến biểu thị sự đồng tình và hưởng ứng cao về quyết tâm chính trị và hành động quyết liệt trong thực hiện Chỉ thị số 23 của Ban Bí thư; đồng thời làm rõ những kết quả đã đạt được và kinh nghiệm, những cách làm hay, sáng tạo trong thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW để nhân rộng trên toàn quốc.

Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông

06/07/2023

Tiếp tục chương trình Hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, các đại biểu đã nghe báo cáo tóm tắt kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông (gọi tắt là Chỉ thị số 18) và Quán triệt Chỉ thị số 23 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Tăng cường công tác chính trị, tư tưởng, đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng Công an nhân dân

25/05/2023

Ngày 25/5/2023, tại Hà Nội, Đảng ủy Cục Viễn thông và cơ yếu tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết số 16-NQ/ĐUCA ngày 18/1/2023 của Đảng ủy Công an Trung ương về tăng cường công tác chính trị, tư tưởng đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND) thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Thiếu tướng Lê Khắc Thuyết, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Viễn thông và cơ yếu chủ trì Hội nghị.

Khai mạc Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, quán triệt, học tập Nghị quyết Trung ương 6, khóa XIII

05/12/2022

Sáng 05/12/2022, tại Hội trường Diên Hồng, Tòa nhà Quốc Hội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, quán triệt, học tập Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 6, khóa XIII nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong các cấp ủy Đảng, cán bộ Đảng viên trong việc triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, sớm đưa Nghị quyết Trung ương 6, khóa XIII vào thực tiễn cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết XIII của Đảng.

Phát huy vai trò nòng cốt trong đảm bảo an ninh, trật tự vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ

16/11/2022

Sáng 16/11/2022, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có bài phát biểu tham luận với chủ đề: “Phát huy vai trò nòng cốt trong đảm bảo an ninh, trật tự vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ” tại Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 (Nghị quyết số 26). Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an trân trọng giới thiệu nội dung tham luận của đồng chí Thứ trưởng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Phát triển kinh tế vùng Tây Nguyên nhanh, bền vững hơn

14/10/2022

Ngày 14/10/2022, Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 6/10/2022 của Bộ Chính trị khóa XIII về Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Đảng ủy Công an Trung ương phổ biến, quán triệt các nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII

18/08/2022

Ngày 18/8/2022, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ hội trường Bộ Công an đến hội trường Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Cụ thể hóa nội dung 04 Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 thành kế hoạch, chương trình, đề án cụ thể

22/07/2022

Sau hơn một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, sáng 22/7/2022, Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII đã hoàn thành các nội dung đề ra.

Khai mạc Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, quán triệt, học tập Nghị quyết Trung ương 5, khóa XIII

21/07/2022

Sáng 21/7/2022, tại Hội trường Diên Hồng, tòa nhà Quốc hội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, quán triệt, học tập Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 5, khóa XIII nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong các tập thể Đảng, cán bộ Đảng viên trong việc triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, sớm đưa Nghị quyết Trung ương 5, khóa XIII vào thực tiễn cuộc sống.

Quán triệt Nghị quyết Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII đến các cấp hội phụ nữ trong Công an nhân dân

20/06/2022

Thực hiện Chương trình công tác Hội và phong trào phụ nữ Bộ Công an năm 2022; được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Công an, Ban Chấp hành Hội Phụ nữ Bộ Công an tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp; Chuyên đề “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong cán bộ, hội viên Phụ nữ Công an nhân dân” (CAND) cho đội ngũ cán bộ Hội chủ chốt của đơn vị trực thuộc Bộ, Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tổng kết, trao giải thưởng Hội thi Dân vũ thể thao trực tuyến “Vũ điệu khoẻ, đẹp”.

Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website