Công an Tiền Giang: Học và làm theo gương Bác Hồ

06/06/2023
Phong trào" Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy" đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động của cấp ủy đến cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Tiền Giang, góp phần hăng hái thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng lực lượng Công an trong sạch, vững mạnh.

Có thể thấy, qua 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị ngày 18/5/2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 04/CT-BCA ngày 19/5/2018 của Bộ Công an về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” trong tình hình mới, đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động của cấp ủy đến cán bộ chiến sĩ trong Công an tỉnh Tiền Giang. Thông qua phong trào, đã xuất hiện nhiều gương sáng, điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm hiệu quả, sáng tạo trên các lĩnh vực công tác, chiến đấu, tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ.

Công an tỉnh Tiền Giang thực hiện thủ tục cấp Căn cước công dân cho người dân.


Các đoàn thể trong Công an tỉnh đã xây dựng và triển khai trên 65 mô hình, công trình, phần việc có ý nghĩa thiết thực, như: Mô hình “Hỗ trợ chính quyền địa phương thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới”; “Tuổi trẻ Công an Tiền Giang tình nguyện làm thêm giờ cấp Căn cước công dân trên địa bàn tỉnh”, “Ngày cao điểm tình nguyện hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến”; Phụ nữ với văn hóa ứng xử, ví tiết kiệm, đồng vốn nghĩa tình… đã hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh khó khăn mượn vốn không lãi suất, duy trì và phát huy 34 nhóm tiết kiệm xoay vòng, giúp hội viên phụ nữ an tâm công tác.

Đặc biệt, từ việc vận dụng sáng tạo, linh hoạt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, đã tác động đến mỗi cán bộ chiến sĩ không ngừng nổ lực, rèn luyện, phấn đấu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì công việc. Từ đó góp phần kéo giảm các loại tội phạm và tai nạn giao thông; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về an ninh trật tự; cải cách hành chính phục vụ Nhân dân, một số lĩnh vực công tác Công an được rút ngắn thời gian thực hiện… 

 Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tuyên truyền kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho học sinh trường THPT. 


Điển hình như Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh. Đây là tập thể thuộc Công an tỉnh Tiền Giang được Tỉnh ủy tặng Bằng khen qua 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Thời gian qua, đơn vị đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy – Ban Giám đốc Công an tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quản lý Nhà nước về an ninh trật tự trên lĩnh vực quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Trong đó nổi bật triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ về “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” gắn với việc thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp làm sạch dữ liệu dân cư đảm bảo luôn “đúng, đủ, sạch, sống”, thu nhận hồ sơ cấp Căn cước công dân, tài khoản định danh điện tử và các dịch vụ công trực tuyến. 

Với tinh thần quyết tâm, quyết liệt, biện pháp thực hiện linh hoạt, sáng tạo, không quản ngày đêm, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ… Đến nay, lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh và các lực lượng phối hợp đã cập nhật, điều chỉnh phiếu thu thập thông tin dân cư và đồng bộ vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đạt tỷ lệ 100%. Toàn tỉnh thu nhận gần 1.800.000 hồ sơ cấp căn cước công dân, đạt tỷ lệ trên 98%; cấp trên 298.600 tài khoản định danh điện tử.

Bên cạnh đó, Công tác quản lý, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo được thực hiện hiệu quả. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh với hình thức đa dạng, phong phú, góp phần nâng cao nhận thức của mọi người. Trong 2 năm gần đây thu hồi trên 2.700 vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ các loại, góp phần đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương.


 

Ngọc Diễm – Trọng Tín
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website