Công an tỉnh Cao Bằng đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị

22/05/2024
Thực hiện Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị về xây dựng lực lượng Công an nhân dân, Công an tỉnh Cao Bằng đã và đang ngày càng phát triển vững mạnh, toàn diện về mọi mặt; tổ chức bộ máy được đổi mới, tập trung, thống nhất, sắp xếp tinh gọn, các mặt công tác, chuyên môn nghiệp vụ có nhiều chuyển biến tích cực, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, trang bị phương tiện kỹ thuật, cơ sở vật chất được tăng cường, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, tạo môi trường thuận lợi, ổn định, thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn.
Luôn xác định công tác xây dựng lực lượng Công an tỉnh Cao Bằng là một nhiệm vụ trọng tâm, then chốt, đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa sống còn trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc nói chung và sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng của địa phương nói riêng, đặc biệt là sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng đã tập trung chỉ đạo các đơn vị chuyên môn xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết trong toàn Đảng bộ, qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức, thống nhất về ý chí và hành động, quyết tâm của Đảng bộ tỉnh trong việc triển khai và thực hiện thắng lợi Nghị quyết.
 
Đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng cho biết: “Tỉnh ủy xác định mục tiêu tổng quát là tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc, toàn diện trong xây dựng lực lượng Công an tỉnh Cao Bằng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, là lực lượng vũ trang sắc bén... có hệ thống tổ chức tập trung, thống nhất, chuyên sâu, xuyên suốt, tinh, gọn, mạnh; có đội ngũ cán bộ, chiến sĩ tinh nhuệ; pháp chế, kỷ luật, kỷ cương được tăng cường; tiềm lực hậu cần, kỹ thuật hiện đại”.
 
Tỉnh ủy Cao Bằng tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị.
Tỉnh ủy Cao Bằng tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị.
 
 
Thời gian qua, Đảng ủy Công an tỉnh Cao Bằng đã tích cực, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành các Nghị quyết, đề án, chương trình, kế hoạch công tác để cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch đã đề ra, trong đó tập trung tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, sự giám sát của nhân dân đối với lực lượng Công an; nâng cao hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị trong lực lượng Công an; Tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, đảm bảo biên chế, xây dựng đội ngũ cán bộ theo hướng "Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở"; Đảm bảo tiềm lực cơ sở vật chất, khoa học, công nghệ, trang thiết bị hiện đại, đồng bộ; Đẩy mạnh việc xây dựng củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân...
 
Trong năm 2023, Công an tỉnh đã tiến hành sắp xếp lại tổ chức bộ máy bên trong theo chỉ đạo của Bộ Công an; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh việc cơ cấu lại đội ngũ cán bộ ở các cấp Công an theo hướng tăng cường lực lượng cho Công an cấp cơ sở, phù hợp với đặc điểm, tình hình và yêu cầu nhiệm vụ công tác, đặc biệt đã hoàn thành việc bố trí tối thiểu 08 Công an chính quy tại các xã, thị trấn trọng điểm phức tạp về an ninh, trât tự trên địa bàn, hoàn thành sớm hơn so với lộ trình Bộ Công an đề ra. 
 
Lực lượng Công an thị trấn Trùng Khánh tích cực tuyên truyền pháp luật cho nhân dân trên địa bàn.
Lực lượng Công an thị trấn Trùng Khánh tích cực tuyên truyền pháp luật cho nhân dân trên địa bàn.
 
 
Sau 05 năm triển khai điều động bố trí Công an xã chính quy về cơ sở, Công an tỉnh Cao Bằng đã phối hợp với lực lượng Công an nhân dân, cơ sở đào tạo ngoài ngành bồi dưỡng cho Công an xã, cụ thể đã bố trí mở 08 lớp bồi dưỡng tiếng dân tộc và kiến thức dân tộc cho 456 đồng chí, 07 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Công an xã cho 960 cán bộ, mở 01 lớp bồi dưỡng kiến thức nâng cao cho Trưởng, Phó trưởng Công an xã trên địa bàn, sau khi bồi dưỡng các đồng chí đã vận dụng linh hoạt kiến thức vào thực tiễn công tác. Bên cạnh công tác tổ chức cán bộ, công tác sửa chữa, xây dựng trụ sở làm việc, đầu tư mua sắm các phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác cho lực lượng Công an tỉnh cũng được chú trọng thực hiện…
 
Với những điểm sáng, nổi bật trên các mặt công tác trong thời gian qua, có thể khẳng định, Nghị quyết số 12 chính là đòn bẩy, là nguồn sức mạnh để lực lượng Công an tỉnh Cao Bằng nâng cao năng lực công tác, sức chiến đấu, từ đó hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng danh là lực lượng Công an nhân dân "thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới" trên mảnh đất quê hương cách mạng.
Lê Nam - Hồng Dũng
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website