Cụm thi đua số 6- Khối các đơn vị thuộc Bộ học tập chuyên đề về Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân

30/03/2023
Lượt xem: 1594
Thực hiện Hướng dẫn số 34, ngày 31/01/2023 của Đảng ủy Công an Trung ương về tổ chức đợt sinh hoạt chính trị kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ nêu Sáu điều dạy Công an nhân dân (11/3/1948 – 11/3/2023), sáng 30/3/2023, tại Hà Nội, Văn phòng Bộ Công an phối hợp với các đơn vị thuộc Cụm thi đua số 6- Khối các đơn vị thuộc Bộ tổ chức Hội nghị báo cáo chuyên đề về Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ Hội trường lớn Bộ Công an, Hà Nội đến Hội trường Văn phòng Bộ Công an tại TP. Hồ Chí Minh

Toàn cảnh Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị.


Dự Hội nghị có các đồng chí: Đại tá Đặng Hồng Đức, Chánh Văn phòng Bộ Công an; PGS.TS Bùi Đình Phong, Giảng viên cao cấp, chuyên gia Hội đồng khoa học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Cùng dự còn có các đồng chí trong Đảng ủy, lãnh đạo các đơn vị thuộc Cụm thi đua số 6- Khối các đơn vị thuộc Bộ gồm các đơn vị: Văn phòng Bộ Công an; Cục Đối ngoại; Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp; Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an; Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc; Cục Hồ sơ nghiệp vụ.

Đại tá Đặng Hồng Đức phát biểu khai mạc Hội nghị.
Đại tá Đặng Hồng Đức phát biểu khai mạc Hội nghị.


Phát biểu khai mạc Hội nghị, Đại tá Đặng Hồng Đức nhấn mạnh, Sáu điều Bác Hồ dạy về Tư cách người Công an cách mệnh tuy ngắn gọn, giản dị nhưng hàm chứa nội dung vô cùng phong phú và sâu sắc, thể hiện đầy đủ ý nghĩa cách mạng và khoa học, lý luận và thực tiễn, phẩm chất và năng lực của người Công an cách mệnh; đây là di sản tinh thần vô giá, thể hiện đậm nét nhất tư tưởng của Người về xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, suốt đời vì nước, vì dân. Đồng chí Chánh Văn phòng khẳng định, mỗi cán bộ, chiến sỹ Công an dù ở bất kỳ cương vị, hoàn cảnh nào, trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình cũng đều phải rèn luyện, phấn đấu thực hiện tốt Sáu điều Bác dạy, coi đây là chuẩn mực về đạo đức, là kim chỉ nam cho mọi hành động…

Đồng chí Chánh Văn phòng đề nghị cán bộ, đảng viên các đơn vị trong Cụm thi đua số 6 nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, quán triệt sâu sắc những vấn đề được truyền đạt ngày hôm nay, gắn với việc tổ chức vận dụng, thực hiện các điều dạy của Bác Hồ ở từng lĩnh vực công tác công an và thực tiễn công tác.

PGS.TS Bùi Đình Phong truyền đạt nội dung chuyên đề tại Hội nghị.
PGS.TS Bùi Đình Phong truyền đạt nội dung chuyên đề tại Hội nghị.


Tại Hội nghị, các đại biểu sẽ nghe PGS.TS Bùi Đình Phong truyền đạt những nội dung về giá trị lý luận và thực tiễn, tính khoa học, cách mạng, nhân văn và biện chứng trong Sáu điều Bác dạy; mối liên hệ và ý nghĩa sâu sắc Sáu điều dạy của Người đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự và yêu cầu trong xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh…
 

 

Mộc Trà
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website