Tạo sự đồng thuận trong nhân dân, vận động xã hội cùng xây dựng đạo đức và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông

06/07/2023
Lượt xem: 1990
“Các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị, các cấp ủy, tổ chức đảng nêu cao trách nhiệm, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, vừa vận động xã hội cùng xây dựng đạo đức và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông, yêu cầu cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm, gương mẫu; các lực lượng được giao nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phải toàn tâm, toàn ý để góp phần mang lại kết quả thiết thực trong thực hiện”.

Đây là nội dung chỉ đạo của đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tại Hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị số 23 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) diễn ra vào sáng nay, 06/7/2023, tại Hà Nội.

Đồng chí Trương Thị Mai nêu rõ: Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI, các cấp ủy, tổ chức đảng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo được sự đồng bộ tốt hơn trong triển khai thực hiện; huy động được sức mạnh của hệ thống chính trị; nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, sự đồng thuận trong nhân dân được nâng cao hơn; tăng cường công tác quản lý nhà nước, đầu tư hạ tầng giao thông, nhiều mô hình mới, cách làm hay, có hiệu quả, nhiều tấm gương điển hình…, góp phần tích cực cho bảo đảm TTATGT. Trên cơ sở đó, tai nạn giao thông (TNGT) đã giảm cả về số vụ, số người chết, số người bị thương. So với 10 năm trước giảm 37% số vụ, giảm 29% số người chết và giảm 44% số người bị thương; nếu như năm 2002 TNGT đã làm gần 13.000 người chết, 30.000 người bị thương thì đến năm 2022 số người chết đã giảm, số người bị thương giảm. 


Đặc biệt, gần đây lực lượng Cảnh sát giao thông đã kiên quyết, đẩy mạnh việc kiểm tra chấp hành pháp luật về giao thông, chỉ trong 06 tháng đầu năm 2023 trung bình mỗi ngày đã xử lý trên dưới 2.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và tăng cường xử lý phương tiện vận tải quá khổ, vi phạm trọng tải, tốc độ; nâng cao hình ảnh của lực lượng được giao nhiệm vụ, góp phần giảm 14,85% TNGT, 16,07% người chết, 7,19% người bị thương so với cùng kỳ. Đây là những chuyển biến mới tích cực, góp phần hình thành văn hóa tham gia giao thông; kết quả này không chỉ tác động trực tiếp đến đảm bảo TTATGT mà đồng thời còn góp phần giảm tội phạm do sử dụng rượu bia. Bên cạnh đó, ngày càng chú trọng nâng cao ý thức chấp hành, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trước nhân dân. 

Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu tại Hội nghị.


Tuy nhiên, trên thực tế đảm bảo TTATGT vẫn chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra, vẫn đang là nỗi lo lắng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân; TNGT giảm chưa bền vững; ý thức chấp hành pháp luật trong tham gia giao thông vẫn còn là vấn đề lâu dài, tình trạng chạy xe ngược chiều, lấn làn, đua xe trái phép... dù đã xử lý nghiêm nhưng vẫn xảy ra. Tình trạng ùn tắc giao thông tại các đô thị lớn, nhất là TP. Hồ Chí Minh, TP Hà Nội vẫn còn là thách thức lớn, ngay cả một số nơi trong một số thời điểm vẫn xảy ra ùn tắc nghiêm trọng như Đà Lạt, Huế, Nha Trang, Vũng Tàu, Phú Quốc, các điểm du lịch, lễ hội đông người... Những con số về người chết, người bị thương mà đằng sau là nỗi đau mất mát của nhiều gia đình, của trẻ em mồ côi cha mẹ, một bộ phận người bị thương tật không thể có lại được cuộc sống bình thường.

Tình hình trên và số liệu đã có cho thấy chúng ta phải tiếp tục quyết tâm, có giải pháp mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn trong thời gian tới để đạt được mục tiêu, yêu cầu đối với công tác bảo đảm TTATGT, phát huy tốt hơn sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân, lan tỏa được mạnh mẽ hơn tinh thần, nội dung của Chỉ thị, tạo được chuyển biến tích cực, góp phần mang lại sự bình yên, bảo đảm sức khỏe, tính mạng cho Nhân dân. 

Về triển khai thực hiện Chỉ thị số 23 trong thời gian tới, đồng chí Trương Thị Mai nêu rõ: Hội nghị đã nghe Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang quán triệt những nội dung cơ bản, nội dung mới của Chỉ thị số 23 và các tham luận cũng đề cập, kiến nghị nhiều giải pháp để tổ chức thực hiện hiệu quả. Đồng thời nhấn mạnh, những nhiệm vụ, giải pháp trong Chỉ thị số 23 cần phải thực hiện đồng bộ, nhất quán, nhất là trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hoàn thiện hệ thống pháp luật; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị; quy định rõ trách nhiệm quản lý nhà nước, xây dựng, quy hoạch mạng lưới giao thông.

Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng dân cư, các cơ sở giáo dục đào tạo và trong đó có vai trò của báo chí, phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ… Mọi cán bộ, đảng viên phải nêu cao trách nhiệm, gương mẫu trước nhân dân đối với vấn đề này; nghiêm cấm mọi hành vi can thiệp, tác động vào quá trình xử lý vi phạm pháp luật về giao thông, nhất là đối với cán bộ, đảng viên, cán bộ được giao trách nhiệm trực tiếp đến các cán bộ trong lĩnh vực khác, cán bộ giữ vị trí càng cao càng phải gương mẫu, có như vậy mới tiếp thêm động lực, tạo thêm thuận lợi cho TTATGT đáp ứng yêu cầu của Đảng, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. 

Các đại biểu tham dự Hội nghị.
Các đại biểu tham dự Hội nghị.


Đồng thời, tăng cường nguồn lực, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, ứng dụng khoa học, công nghệ, mở rộng hợp tác quốc tế, nhiều kinh nghiệm hay của các nước chúng ta có thể học tập nghiên cứu cho thực tiễn Việt Nam. Vấn đề năng lực quản lý, điều hành, phối hợp giữa các lực lượng trực tiếp giao nhiệm vụ cũng phải quan tâm đúng mức hơn để nâng cao hiệu quả trong bảo đảm TTATGT. Đã có nhiều giải pháp để có thể khắc phục cơ bản vấn nạn ùn tắc giao thông tại các đô thị lớn, trọng điểm, tuy nhiên vấn đề này liên quan đến nhiều yếu tố, đòi hỏi phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo liên tục, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ; các địa phương phải thực hiện nghiêm việc di dời trụ sở, trường học, bệnh viện, khu sản xuất lớn... ra ngoài khu vực trung tâm, phát triển phương tiện giao thông vận tải công cộng, điều chỉnh quy mô dân số hợp lý, nâng cao năng lực điều hành giao thông, ý thức chấp hành pháp luật... 

Đồng chí Trương Thị Mai đánh giá cao, ghi nhận sự nỗ lực thời gian qua của Đảng ủy Công an Trung ương, Ban cán sự đảng Bộ Giao thông vận tải, Ban An toàn giao thông các cấp, các cơ quan, tổ chức có liên quan, các cấp ủy, tổ chức đảng đã có nhiều giải pháp đảm bảo TTATGT, đạt được kết quả tích cực trong thực hiện Chỉ thị số 18, Đảng ủy Công an Trung ương đã kịp thời chủ trì, phối hợp, tham mưu Ban Bí thư sơ kết, ban hành Chỉ thị số 23 và khẩn trương tổ chức quán triệt, cụ thể hóa, đây là cơ sở quan trọng để nâng cao hiệu quả thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư về bảo đảm TTATGT trong tình hình mới. Với trách nhiệm trước Nhân dân và sự phát triển bền vững của đất nước, đồng chí Trương Thị Mai mong muốn các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị, các cấp ủy, tổ chức đảng nêu cao trách nhiệm, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, vừa vận động xã hội cùng xây dựng đạo đức và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông, yêu cầu cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm, gương mẫu; các lực lượng được giao nhiệm vụ bảo đảm TTATGT phải toàn tâm, toàn ý để góp phần mang lại kết quả thiết thực trong thực hiện...

 

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới

Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông

Nhiều ý kiến tâm huyết, biểu thị sự đồng tình và hưởng ứng cao về quyết tâm thực hiện Chỉ thị số 23 của Ban Bí thư

 

Kim Anh - Phương Anh - Tất Đạt
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website