Thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương

18/10/2023
Lượt xem: 2955
Ngày 18/10/2023, tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra số 893 của Ban Bí thư do đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương (CATW) để thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra của Đoàn đối với Ban Thường vụ Đảng ủy CATW.

Dự buổi làm việc có các đồng chí: Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó trưởng Đoàn kiểm tra; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an… 

Toàn cảnh buổi làm việc.
Toàn cảnh buổi làm việc.


Dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra số 893 đối với Ban Thường vụ Đảng ủy CATW nêu rõ: Từ ngày 07/6/2023, Đoàn kiểm tra số 893 đã làm việc với 08 cấp ủy trực thuộc Đảng bộ CATW để làm rõ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy CATW. Từ đó khẳng định 10 nhóm kết quả thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII và 03 nhóm kết quả thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW, ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị mà Ban Thường vụ Đảng ủy CATW và các cấp ủy đảng đã đạt được; phân tích, làm rõ 08 nhóm ưu điểm và nguyên nhân tồn tại; chỉ ra những thuận lợi, khó khăn trong thực tiễn triển khai Kết luận số 21, Chỉ thị số 26 trong toàn lực lượng Công an nhân dân.

Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng đoàn Kiểm tra trình bày dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra.
Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó trưởng Đoàn kiểm tra trình bày dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra.


Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng đoàn kiểm tra Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, quá trình kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã làm việc trách nhiệm, hiệu quả, bảo đảm dân chủ, thấu đáo, khách quan, đúng nguyên tắc, quy định của Đảng và Quy trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; đồng thời, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Ban Thường vụ Đảng ủy CATW và Đảng ủy các đơn vị trực thuộc Đảng bộ CATW. Dự thảo Kết quả kiểm tra đã thể hiện rất rõ tinh thần thẳng thắn, dân chủ, tự phê bình và phê bình, giữa kiểm tra và tự kiểm tra, sự thẳng thắng nhìn nhận những mặt còn tồn tại, hạn chế, để từ đó cùng nhau có các giải pháp khắc phục.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng đoàn Kiểm tra phát biểu tại buổi làm việc.
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu tại buổi làm việc.


Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, Đảng ủy CATW và các cấp ủy đảng trực thuộc đã quyết liệt triển khai, thường xuyên, liên tục, nghiêm túc, đồng bộ các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần phát huy tính tiền phong, gương mẫu của lực lượng Công an nhân dân, xây dựng hình ảnh đẹp trong lòng nhân dân.

Thời gian tới, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa mong muốn, Đảng ủy CATW tiếp tục phát huy những mặt công tác đã đạt được, rút ra những bài học kinh nghiệm, cương quyết khắc phục những hạn chế còn tồn tại. Tiếp tục đi đầu thực hiện, quán triệt nghiêm túc, ráo riết, có kết quả cụ thể các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về xây dựng Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá, gắn với học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh.

Tiếp tục làm tốt chức năng, nhiệm vụ trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; phát huy vai trò tổ chức Đảng, lực lượng Công an tại cơ sở, chú trọng đến việc giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động; từ đó xây dựng hình mẫu về người chiến sĩ Công an gần dân, gắn bó mật thiết với nhân dân, kịp thời xử lý các mâu thuẫn phát sinh ngay từ cơ sở…

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy CATW, Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc.
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc.


Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy CATW phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Tô Lâm bày tỏ cơ bản nhất trí với dự thảo Báo cáo. Đồng chí khẳng định đợt kiểm tra là dịp để Ban Thường vụ Đảng ủy CATW và các cấp ủy Đảng trong Đảng bộ CATW, Đảng ủy Công an các địa phương tự kiểm điểm, kiểm điểm, đánh giá kết quả đã đạt được; học tập thêm những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo và các giải pháp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Kết luận số 21 và Chỉ thị số 26 trong Công an nhân dân.

Bộ trưởng Tô Lâm bày tỏ nhất trí cao với những kiến nghị mà dự thảo Báo cáo nêu ra đối với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính Trung ương và các cơ quan liên quan để những nội dung còn bất cập trong quá trình triển khai, thực hiện Kết luận số 21, Chỉ thị số 26 sớm được khắc phục và phát huy hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới.

Sau buổi làm việc, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Văn phòng Đảng ủy CATW tiếp thu nghiêm túc những kiến nghị của Đoàn kiểm tra để cụ thể hóa thành từng nội dung cụ thể trong Chương trình công tác năm 2024, trong đó, đặc biệt chú trọng nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận số 21 và Chỉ thị số 26 ngay từ cơ sở.

 

Quang Minh
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website