Tổ chức sinh hoạt chính trị với chủ đề “Trọng dân, gần dân, vì Nhân dân phục vụ”

16/05/2024
Ngày 16/5/2024, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Bến Tre tổ chức hội nghị sinh hoạt chính trị với chủ đề: Công an Bến Tre “Trọng dân, gần dân, vì Nhân dân phục vụ" với hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ hội trường Công an tỉnh đến điểm cầu Công an các huyện, thành phố Bến Tre với trên 550 đại biểu tham dự.

Tiến sĩ, Đại tá Trương Sơn Lâm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì và trực tiếp quán triệt nội dung sinh hoạt chính trị. 

Toàn cảnh buổi sinh hoạt chính trị.


Tại buổi sinh hoạt, Đại tá Trương Sơn Lâm đã quán triệt cho đội ngũ cán bộ chủ chốt nội hàm, ý nghĩa Sáu điều Bác dạy Công an nhân dân, trọng tâm là Điều 4 “Đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép” được cụ thể hóa thành chủ đề: Công an Bến Tre "Trọng dân, gần dân, vì Nhân dân phục vụ" và những kinh nghiệm rút ra qua thực tiễn công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng để mỗi cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng và cán bộ, đảng viên, chiến sĩ “tự soi, tự sửa”, khắc phục ngay những hạn chế, thiếu sót trong quá trình công tác, chiến đấu, sinh hoạt hằng ngày với phương châm “Lúc dân cần, lúc dân khó, có công an”.

Nội dung sinh hoạt đặt ra yêu cầu quán triệt, vận dụng sâu sắc Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân vào thực tiễn công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an tỉnh để tập trung triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Đại tá Trương Sơn Lâm trực tiếp quán triệt nội dung sinh hoạt chính trị. 


Đây cũng là hoạt động thiết thực, ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 55 năm thực hiện Di chúc của Bác (1969 - 2024); kỷ niệm 76 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu Sáu điều dạy Công an nhân dân (11/3/1948 - 11/3/2024); kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024) và kỷ niệm 134 năm Ngày sinh của Bác (19/5/1890-19/5/2024).

Thông qua buổi sinh hoạt chính trị nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quy định số 09-QĐ/ĐUCA ngày 19/5/2023 của Đảng ủy Công an Trung ương về chế độ học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân và và Quy định số 01- QĐ/ĐUCA, ngày 28/10/2019 của Đảng ủy Công an Trung ương về trách nhiệm nêu gương; Chỉ thị số 04/CT-BCA, ngày 19/5/2018 của Bộ Công an về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” trong tình hình mới, qua đó góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và Nhân dân; có đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh, tác phong chính quy, nhạy bén; luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính chiến đấu cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành.

 
Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh và đại biểu dự Lễ dâng hoa, dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và chụp hình lưu niệm.


Kết luận chỉ đạo hội nghị, đồng chí Đại tá Trương Sơn Lâm – Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu cấp ủy, Thủ trưởng Công an các đơn vị địa phương tiếp tục tổ chức sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn lực lượng chuyên đề: “Công an Bến Tre trọng dân, gần dân, vì nhân dân phục vụ”, tổ chức hội thảo, tọa đàm về học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND thu hút cán bộ, chiến sĩ tích cực tham gia; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bản lĩnh chính trị, năng lực công tác, chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Sáng cùng ngày, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh và đại biểu dự Lễ dâng hoa, dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Công an tỉnh nhân kỷ niệm 134 năm sinh nhật Bác.
 

Đăng Khoa - Tuấn Đạt
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website