Danh sách ủng hộ Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương tính đến ngày 14/7/2022

14/07/2022

Tính đến ngày 14/7/2022, tài khoản do Văn phòng Bộ Công an mở tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội để tiếp nhận, quản lý, theo dõi Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương đã tiếp nhận tổng số tiền: 157.253.203.830 đồng (Một trăm năm mươi bảy tỷ, hai trăm năm mươi ba triệu, hai trăm linh ba nghìn, tám trăm ba mươi đồng).

Thư kêu gọi vận động ủng hộ Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương

07/07/2022

Ngày 22/01/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 04/2019/QĐ-TTg về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm. Theo đó, kể từ ngày 10/3/2019, Bộ Công an chịu trách nhiệm quản lý, điều hành Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương theo quy định của pháp luật.

Lễ phát động và tiếp nhận ủng hộ, tài trợ Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương

24/06/2022

Tối 24/6/2022, tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ (Ban Chỉ đạo 138/CP) chủ trì Lễ phát động và tiếp nhận ủng hộ, tài trợ Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương.

Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website