Hành vi cố ý không có mặt theo giấy triệu tập của Tòa án sẽ bị xử phạt như thế nào?

Người gửi: Lê Đức

Em trai tôi có giấy triệu tập của Toà án phải ra làm chứng. Bộ Công an cho tôi hỏi hành vi cố ý không có mặt theo giấy triệu tập của Tòa án sẽ bị xử phạt như thế nào?

Ngày hỏi: 08/12/2022 - Lượt xem: 4472

Câu trả lời

Căn cứ Điều 16 Pháp lệnh số 02/2022/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng quy định như sau: 

Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người làm chứng, người phiên dịch, người giám định đã được Tòa án triệu tập hợp lệ nhưng cố ý không đến Tòa án hoặc không có mặt tại phiên tòa, phiên họp mà không có lý do chính đáng và nếu sự vắng mặt của họ gây trở ngại cho hoạt động tố tụng của Tòa án.

 

Người trả lời: Bộ Công an