Mở rộng các chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài nhập cảnh và xuất cảnh

Người gửi: Phan Long

Vừa qua, Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam có hiệu lực thi hành đã mở rộng các chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài. Liên quan đến nội dung này, tôi muốn hỏi, hiện nay Bộ Công an đã triển khai các biện pháp gì để Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam thực sự đi vào cuộc sống?   

 

Ngày hỏi: 26/02/2024 - Lượt xem: 2917

Câu trả lời

Để Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam thực sự đi vào cuộc sống, Bộ Công an triển khai một số nội dung sau:

Một là: Áp dụng thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến người nước ngoài trên môi trường điện tử (Cổng dịch vụ công Bộ Công an) đạt mức độ cao nhất. Việc áp dụng các dịch vụ công trên giúp người nước ngoài, cơ quan tổ chức không cần đến cơ quan quản lý xuất nhập cảnh mà có thể thông qua môi trường điện tử nộp hồ sơ xin cấp phép nhập cảnh hoặc cấp giấy tờ cư trú cho người nước ngoài tại Việt Nam.

Hai là: Đơn giản hóa các thủ tục hành chính có liên quan đến người nước ngoài như không yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân phải thực hiện nội dung “xác nhận” của Trưởng Công an phường, xã, thị trấn tại một số mẫu tờ khai khi thực hiện các thủ tục hành chính và xác định đây là trách nhiệm của cơ quan giải quyết thủ tục.

Ba là: Phân cấp mạnh trong giải quyết các thủ tục hành chính cấp giấy tờ cho người nước ngoài tại Việt Nam cho cơ quan xuất nhập cảnh Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhằm tạo điều kiện tối đa cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy tờ cư trú ở trong nước cho người nước ngoài được thuận lợi (không phải đến Cục Quản lý xuất nhập cảnh làm thủ tục, giảm thời gian đi lại...). 

 

Người trả lời: Bộ Công an