Thay đổi thông tin về nhân thân trong hộ chiếu có phải xuất trình bản sao giấy khai sinh không?

Người gửi: Phan Việt

Tôi được biết, Quốc hội mới thông qua Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Bộ Công an cho tôi hỏi, theo quy định hiện hành, trường hợp công dân muốn thay đổi thông tin về nhân thân so với thông tin trong hộ chiếu đã cấp lần gần nhất có phải xuất trình bản sao giấy khai sinh không? 

Ngày hỏi: 14/09/2023 - Lượt xem: 797

Câu trả lời

Theo quy định trước đây, khi làm thủ tục đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông, đối với trường hợp có sự thay đổi thông tin về nhân thân so với thông tin trong hộ chiếu đã cấp lần gần nhất thì phải nộp kèm bản chụp Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân, hoặc đối với người chưa đủ 14 tuổi thì phải nộp bản sao giấy khai sinh hoặc trích lục giấy khai sinh… Tuy nhiên hiện nay, Bộ Công an có thể khai thác một phần thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Cơ sở dữ liệu của Bộ Tư pháp để phục công tác cấp hộ chiếu nên không yêu cầu công dân phải nộp các giấy tờ nêu trên.  

Người trả lời: Bộ Công an