Hội thảo Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế để thực hiện các khuyến nghị được đưa ra đối với Việt Nam theo Công ước chống tra tấn

20/06/2022

Chiều 20/6/2022, tại Hà Nội, Bộ Công an Việt Nam phối hợp với Chương trình Phát triển của Liên Hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam tổ chức Hội thảo Chia sẻ kinh nghiệm xây dựng dự thảo Đề cương Kế hoạch hành động quốc gia để thực hiện các khuyến nghị được đưa ra đối với Việt Nam theo Công ước chống tra tấn. Tiến sĩ Phạm Văn Công, Trưởng phòng Pháp luật quốc tế và điều ước quốc tế, dẫn độ và chuyển giao người bị kết án phạt tù, Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp - Bộ Công an, Phó Tổ trưởng Tổ Thư ký xây dựng Báo cáo quốc gia lần thứ hai của Việt Nam về thực thi Công ước chống tra tấn và bà Diana Torres, Trợ lý Đại diện Thường trú UNDP tại Việt Nam đồng chủ trì Hội thảo.

Bộ Công an Việt Nam bàn giao đối tượng bị yêu cầu dẫn độ cho Bộ Nội vụ Liên bang Nga

06/06/2022

Thực hiện quy định Hiệp định tương trợ tư pháp và pháp lý về các vấn đề dân sự và hình sự giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên bang Nga năm 1998, ngày 03/6/2022, tại Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp thuộc Bộ Công an Việt Nam đã phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức bàn giao đối tượng Dmitriy Viktorovich Serebryakov bị yêu cầu dẫn độ cho Bộ Nội vụ Liên bang Nga theo Quyết định giải quyết yêu cầu dẫn độ để đảm bảo công tác thi hành án số 01/2020/DĐHS-DĐ ngày 02/3/2020 và Quyết định thi hành Quyết định dẫn độ số 01/2020/QĐ-CA ngày 03/4/2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Long An.

Một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả công tác điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế trong Công an nhân dân

28/03/2022

Công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế của Bộ Công an được triển khai trên cơ sở tuân thủ đúng Hiến pháp, pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; trường hợp giữa Việt Nam và nước ngoài chưa ký kết các hiệp định về dẫn độ và hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù thì thực hiện trên nguyên tắc “có đi có lại” đảm bảo đúng quy định pháp luật Việt Nam và thông lệ quốc tế.

Hội nghị Hợp tác phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội giữa lực lượng Cảnh sát hai nước Việt Nam và Lào lần thứ 11

20/01/2022

Từ ngày 19 - 20/01/2022 tại Thanh Hóa, Việt Nam đã diễn ra Hội nghị hợp tác phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội giữa lực lượng Cảnh sát, Bộ Công an Việt Nam và lực lượng Cảnh sát, Bộ Công an Lào lần thứ 11.

Tìm kiếm