Công ty In Ba Đình

10/11/2021

- Tên đầy đủ: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên In Ba Đình.

- Tên viết tắt: Công ty In Ba Đình.

- Mã số doanh nghiệp: 0100110278.

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 160 Thái Thịnh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

- Người Đại diện theo pháp luật: Nguyễn Đức Trìu.

- Chức vụ: Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc.

- Lịch sử hoạt động, các mục tiêu phát triển dài hạn, kết quả thực hiện mục tiêu trong năm và mục tiêu phấn đấu năm sau:

* Quá trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp:

Năm Quá trình hình thành và phát triển
1996 Ngày 26/10/1996: Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 728/QĐ-BNV(H11) về việc thành lập Doanh nghiệp nhà nước Công ty In – XZ 72 Bộ Nội vụ (Trên cơ sở hợp nhất Xí nghiệp in tổng hợp và Xí nghiệp giấy XZ 72).
1999 Ngày 21/12/1999: Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Quyết định số 819/1999/QĐ-BCA(X13) về việc hợp nhất doanh nhiệp nhà nước thành doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích (Trên cơ sở hợp nhất Công ty In XZ 72 và Xí nghiệp in 2).
2010 Ngày 08/02/2010: Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Quyết định số 488/QĐ-BCA quyết định về việc công nhận Công ty In Ba Đình, Bộ Công an là Công ty an ninh.

Ngày 23/09/2010: Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Quyết định số 3787/QĐ-BCA về việc chuyển Công ty in Ba Đình thành Công ty TNHH Một thành viên In Ba Đình do Nhà nước làm chủ sở hữu.
2012 Ngày 26/10/2012: Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Quyết định số 5286/QĐ-BCA về việc công nhận Công ty TNHH Một thành viên In Ba Đình, Bộ Công an là doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh.


* Các mục tiêu phát triển dài hạn, kết quả thực hiện mục tiêu trong năm và mục tiêu phấn đấu năm sau:

- Bám sát nhiệm vụ của doanh nghiệp an ninh là phục vụ công tác chiến đấu, xây dựng lực lượng Công an nhân dân nên Công ty sẽ tập trung sản xuất các sản phẩm phục vụ công tác chiến đấu xây dựng lực lượng Công an nhân dân và tham gia thị trường bảo vệ an ninh chính trị, an ninh kinh tế.

- Đầu tư các thiết bị công nghệ chiều sâu đáp ứng yêu cầu về thiết kế, chế tạo và sản xuất.

- Nâng cao tính chuyên nghiệp cho cán bộ quản lý và tay nghề cho công nhân trực tiếp sản xuất; tìm kiếm bổ sung nguồn nhân lực kỹ thuật cao nhằm đáp ứng chiến lược sản xuất.

- Công ty bám sát nhiệm vụ của doanh nghiệp an ninh, trong năm Công ty đã thiết kế, in ấn các loại hồ sơ, biểu mẫu, tài liệu nghiệp vụ, sách báo, tạp chí của Bộ Công an đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ. Đồng thời Công ty cũng tham gia thị trường bảo vệ an ninh chính trị, an ninh kinh tế với các loại tem chống giả, tem truy xuất nguồn gốc, các loại văn bằng chứng chỉ… với doanh thu đạt khoảng 154.246 triệu đồng. Năm 2020, trước tình hình thị trường in rất khó khăn nên Công ty dự kiến doanh thu khoảng 133 tỷ.

- Ngành nghề kinh doanh:

a) Danh mục ngành nghề, lĩnh vực hoạt động phục vụ an ninh

STT

Tên ngành, lĩnh vực

01

In các loại tài liệu, biểu mẫu, hồ sơ nghiệp vụ, các loại sách, báo, tạp chí, xuất bản phẩm phục vụ công tác, chiến đấu của lực lượng Công an nhân dân và nhu cầu xã hội. In các loại giấy tờ có giá.

02

Sản xuất các loại giấy, vật liệu chống giả có độ bảo mật cao dùng trong ngành Công an và các cơ quan khác có nhu cầu.

03

Cung cấp máy móc, thiết bị, linh kiện cho hệ thống truy xuất nguồn gốc phục vụ công tác quản lý, công tác nghiệp vụ trong ngành Công an và nhu cầu xã hội.

 

b) Danh mục ngành nghề, lĩnh vực hoạt động kinh doanh bổ sung

STT

Tên ngành

01

Sản xuất các loại nhãn, tài liệu in biến đổi, tem chống hàng giả: Đề can, Đề can vỡ, Hologram, Tem thông minh (tem điện tử, tem QR code); Cung cấp giải pháp, phần mềm tem điện tử truy xuất nguồn gốc; Cung cấp dịch vụ truy xuất nguồn gốc của tem thông minh (tem điện tử, tem QR code).

02

Nhập khẩu các loại vật tư, thiết bị in, giấy và vật liệu chống giả cho ngành in.

 

c) Danh mục, lĩnh vực ngành nghề khác

STT

Tên ngành

01

Ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật và ngành nghề phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh do Bộ Công an giao và mục tiêu hoạt động của Công ty.

 

- Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu: Doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách nhà nước, vốn chủ sở hữu, vốn điều lệ trong năm: 2019.

ĐVT: Triệu đồng

Năm

Doanh thu

Lợi nhuận

Nộp NSNN

Vốn CSH

Vốn điều lệ

2019

154.246

1.385

2.870

107.673

108.500

 

- Thu nhập bình quân người lao động:

Năm 2019: 8.400.000đ/người/tháng.

Ban biên tập
Tin mới
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website