Công ty Nam Triệu

03/08/2023

- Tên đầy đủ: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nam Triệu.

- Tên gọi tắt: Công ty Nam Triệu

- Mã số doanh nghiệp: 0200396207

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 10 Hồ Giám, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

- Người đại diện theo pháp luật: Trần Văn Doanh.

- Chức vụ: Quyền Chủ tịch kiêm Quyền Tổng Giám đốc.

- Lịch sử hình thành và phát triển: Được thành lập trên cơ sở sáp nhập giữa 02 Công ty là Công ty TNHH MTV Cơ khí ô tô Thanh Xuân vào Công ty TNHH MTV Nam Triệu.

- Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Thanh Xuân:

+ Công ty Thanh Xuân tiền thân là Nhà máy đại tu ô tô số 1 được thành lập lại doanh nghiệp Nhà nước theo Quyết định số 300/QĐ-BNV(H11) ngày 09/7/1993 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: Sửa chữa ô tô, xe máy; Đóng mới xe chuyên dùng.

+ Quyết định số 818/1999/QĐ-BCA (X13) ngày 21/12/1999 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc Hợp nhất Nhà máy đại tu ô tô số 1 và Xí nghiệp sửa chữa ô tô X30 là 2 doanh nghiệp nhà nước thành Công ty cơ khí ô tô, xe máy Thanh Xuân là doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích làm nhiệm vụ sửa chữa ô tô, xe máy phục vụ ngành Công an; Gia công cơ khí; Đóng mới xe chuyên dùng ô tô, mô tô 2,3 bánh; Sản xuất biển phản quang, biển báo các loại.; Nhập khẩu vật tư, thiết bị, nguyên vật liệu, phụ tùng phục vụ hoạt động của Công ty và xuất khẩu sản phẩm do Công ty sản xuất ra khi được Bộ Công an giao.

+ Quyết định số 1107/2002/QĐ-BCA(H11) ngày 04/11/2002 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc sáp nhập Công ty Phương Nam vào Công ty Cơ khí, ô tô, xe máy Thanh Xuân lấy tên là Công ty Cơ khí, ô tô, xe máy Thanh Xuân thuộc Tổng cục Hậu cần. Thiết kế ô tô, mô tô và các sản phẩm chuyên ngành; Sản xuất, lắp ráp, sửa chữa, hoán cải các loại phương tiện giao thông cơ giới đường thủy, đường bộ; Sản xuất, chế tạo các sản phẩm cơ khí, các sản phẩm có phủ chất liệu phản quang phục vụ ngành và xã hội; Sản xuất, lắp ráp động cơ, linh kiện, phụ kiện xe ô tô, mô tô các loại; Sản xuất đồ mộc, linh kiện, phụ kiện xe ô tô, mô tô các loại; Sản xuất đồ mộc trang trí nội thất và mỹ thuật  công nghiệp cho các phương tiện vận tải; Xuất khẩu vật tư, máy móc, thiết bị phương tiện phục vụ cho hoạt động sản xuất của Công ty.

+ Quyết định số 489/QĐ-BCA ngày 08/02/2010 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc công nhận Công ty Thanh Xuân, Bộ Công an là Công ty an ninh. Chuyên sửa chữa, lắp ráp, đóng mới các loại xe ô tô chuyên dùng, xe đặc chủng (xe chỉ huy, xe chở quân, chở phạm, xe chữa cháy, mô tô chuyên dùng..) phục vụ công tác, chiến đấu của lực lượng CAND; Sản xuất các sản phẩm cơ khí, biển xe cơ giới, biển báo an toàn giao thông phục vụ công tác quản lý trật tự xã hội về lĩnh vực giao thông của lực lượng CAND; Thiết kế hoán cải ô tô, mô tô và các sản phẩm chuyên dùng phục vụ an ninh, quốc phòng; Nhập khẩu vật tư, máy móc, thiết bị, phương tiện phục vụ yêu cầu sản xuất của Công ty; Công ty sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích.

+ Quyết định số 3789/QĐ-BCA ngày 23/9/2010 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc chuyển Công ty Thanh Xuân thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu. Công ty trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh.

+ Quyết định số 1158/QĐ-BCA ngày 08/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc chuyển Công ty Thanh Xuân thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu. Công ty trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh.

+ Quyết định số 1159/QĐ-BCA ngày 08/04/2011 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cơ khí ô tô Thanh Xuân. Công ty trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh.

+ Quyết định số 5287/QĐ-BCA ngày 26/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc công nhận Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cơ khí ô tô Thanh Xuân, Bộ Công an là doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh. Công ty trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh.

+ Quyết định số 429/QĐ-BCA ngày 02/2/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc sáp nhập Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cơ khí ô tô Thanh Xuân và tiếp nhận Chi nhánh Tổng Công ty công nghiệp ô tô Việt Nam-CTCP- Nhà máy cơ khí công trình (thuộc Bộ Giao thông vận tải) vào Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nam Triệu.

- Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Nam Triệu - Công an thành phố Hải Phòng:

+ Quyết định số 486/QĐ-BCA ngày 08/02/2010 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc công nhận Công ty Nam Triệu, Công an thành phố Hải Phòng là Công ty an ninh. Công ty được giao sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích.

+ Công ty Nam Triệu được thành lập theo Quyết định số 5293/QĐ-BCA ngày 26/10/2012 về việc công nhận Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nam Triệu - Công an thành phố Hải Phòng là doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh.

- Thực hiện sáp nhập Công ty TNHH MTV Thanh Xuân vào Công ty TNHH MTV Nam Triệu:

+ Năm 2016 thực hiện Quyết định số 687/QĐ-BCA ngày 01/03/2016  của Bộ trưởng Bộ Công an sáp nhập Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cơ khí ô tô Thanh Xuân vào Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nam Triệu.

- Ngành nghề kinh doanh:

a. Danh mục ngành nghề, lĩnh vực hoạt động phục vụ an ninh

STT

TÊN NGÀNH

01

- Đóng tàu và cấu kiện nổi.

02

- Đóng thuyền, xuồng.

03

- Sản xuất xe có động cơ (lắp ráp, hoán cải và đóng mới các loại xe ô tô, mô tô chuyên dụng phục vụ an ninh quốc phòng).

04

- Hoạt động thiết kế chuyên dụng: thiết kế, hoán cải và đóng mới các loại phương tiện giao thông đường bộ và đường thủy chuyên dụng phục vụ an ninh quốc phòng và tham gia thị trường.

05

- Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại. Chi tiết: Biển ô tô, xe máy, biển báo giao thông đường bộ; các sản phẩm cơ khí: tủ, giường sắt các loại...

06

- Kinh doanh thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên, gồm: Sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu, xuất khẩu, mua, bán cờ hiệu, đèn, còi phát tín hiệu ưu tiên của xe cơ giới.

- Kinh doanh quân trang, quân dụng cho lực lượng vũ trang, vũ khí quân dụng, trang thiết bị, kỹ thuật, khí tài, phương tiện chuyên dùng cho Quân sự, Công an, linh kiện, bộ phận, phụ tùng, vật tư và trang thiết bị đặc chủng, công nghệ chế tạo chúng, gồm:

 + Sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu, xuất khẩu, mua, bán, vận chuyển, sửa chữa, máy kiểm tra tốc độ phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, thiết bị kiểm tra nồng độ cồn.

 + Linh kiện, bộ phận, phụ tùng, trang thiết bị công nghệ chuyên dùng chế tạo ra: máy kiểm tra tốc độ phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, thiết bị kiểm tra nồng độ cồn.

 

b. Danh mục, lĩnh vực hoạt động kinh doanh bổ sung

STT

TÊN NGÀNH

01

- Bảo dưỡng sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác.

02

- Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác.

03

- Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác.

04

- Sản xuất các cấu kiện kim loại.

05

- Sản xuất thân xe có động cơ, rơ mooc và bán rơ mooc.

06

- Đại lý ô tô và xe có động cơ khác.

07

- Xuất nhập khẩu các hàng hóa do Công ty kinh doanh, các phương tiện đường bộ và đường thủy, xe mô tô, xe máy, ca nô, tàu thủy các loại.

 

​c. Ngành nghề khác

STT

TÊN NGÀNH

01

- Bán mô tô, xe máy.

02

- Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan. Chi tiết: Xăng dầu, khí đốt và các sản phẩm liên quan.

03

- Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh: Chi tiết: Xăng.

04

- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Thủy lợi, thủy điện, giao thông, bến cảng, cầu cống, các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị và nông thôn, các khu công nghiệp, các công trình đường dây và trạm biến thế điện đến 35KV, các công trình cấp thoát nước.

05

- Xây dựng nhà các loại.

06

- Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ.

07

- Xây dụng công trình công ích: Công trình điện chiếu sáng, tín hiệu giao thông.

08

- Chuẩn bị mặt bằng: Chi tiết: San lấp mặt bằng.

09

- Lắp đặt hệ thống điện.

10

- Sản xuất các thiết bị điện khác. Chi tiết: Sản xuất thiết bị điều khiển giao thông và an toàn.

11

- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

12

Hoàn thiện công trình xây dựng. Chi tiết: Trang trí nội ngoại thất công trình xây dựng.

13

-  Dịch vụ lưu trú ngắn hạn. Chi tiết: Nhà khách, nhà nghỉ dưỡng.

14

-Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống dịch vụ lưu động. Chi tiết: Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống.

15

-Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới..).

16

- Dịch vụ phục vụ đồ uống có cồn.

17

- Bán buôn kim loại và quặng kim loại. Chi tiết: Sắt, thép.

18

- Giáo dục nghề nghiệp. Chi tiết: Đào tạo lái xe, Đào tạo nghiệp vụ bảo vệ.

19

- Kho bãi và lưu giữ hàng hóa.

20

-Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.

21

 -Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương.

22

-Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa.

23

-Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước (không bao gồm cung ứng cho các tổ chức có chức năng xuất khẩu lao động).

24

-Cung ứng lao động tạm thời.

25

- Kinh doanh dịch vụ bảo vệ.

26

- Ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật và ngành nghề phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh do Bộ trưởng Bộ Công an, Cục Công nghiệp an ninh giao và mục tiêu hoạt động của Công ty nêu tại Điều 5 của Điều lệ.

 

-  Các mục tiêu phát triển dài hạn và kết quả mục tiêu trong năm 2019:

+ Công ty đã tổ chức thực hiện đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ do Bộ trưởng Bộ Công an và Cục trưởng Cục Công nghiêp an ninh giao;

+ Thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh có lãi, bảo toàn và phát triển vốn được giao; đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động; tối đa hóa hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty, tăng cường tích lũy tập trung vốn, phân công chuyên môn hóa, nâng cao chất lượng quản lý, uy tín và khả năng cạnh tranh, thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất kinh doanh theo định hướng của Ngành;

+ Sản xuất cung cấp sản phẩm và dịch vụ đảm bảo chất lượng, uy tín đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu của ngành Công an và tham gia thị trường theo quy định của pháp luật;

+ Sắp xếp, đổi mới chiến lược phát triển của Công ty theo hướng tập trung, thống nhất, chuyên sâu, chuyên môn hóa, đầu tư phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; đầu tư cơ sở hạ tầng, dây chuyền, thiết bị sản xuất... ứng dụng công nghệ vào hoạt động sản xuất kinh doanh;

+ Xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện lập dự án lắp ráp xe ô tô điện tại Bắc Ninh, xe chuyên dùng;

+ Lập dự án khu liên hợp sản xuất các sản phẩm cơ khí, chế tạo và dịch vụ tại khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

+ Mở rộng hệ thống đầu tư kinh doanh xăng dầu, xây dựng một số trạm cấp phát xăng dầu tại các tỉnh thành trong cả nước;

+ Đầu tư xây dựng phương án khu chung cư, trung tâm thương mại, nhà ở cán bộ chiến sĩ Công an và trường học tại 199 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

- Mục tiêu phấn đấu năm sau:

+ Lập đề án thành lập Chi nhánh Tây Nguyên - Công ty TNHH MTV Nam Triệu tại tỉnh Đắk Lắk;

+ Chuẩn bị công tác đấu thầu trụ sở làm việc với công an tỉnh Đồng Nai; tỉnh Đắk Lắk;

+ Xây dựng kho, nhà xưởng đóng thùng (trên khu đất 5.000m2  tại Phú Xuân, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh);

+ Đối với xí nghiệp đóng tàu cải tạo hệ thống hạ thủy và lập phương án cải tạo cơ sở hạ tầng để phục vụ sản xuất;

+ Tiếp tục khai thác các hợp đồng dở dang về cơ khí, biển số, đóng tàu...;

+ Đầu tư máy dập biển số, máy sơn phục vụ sản xuất biển số theo Thông tư mới của Bộ Công an về sản xuất biển số xe ô tô theo mẫu mới;

+ Cải tạo sửa chữa Văn phòng làm việc của Công ty tại 103 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội;

+ Thực hiện nhiệm vụ của Bộ giao kế hoạch sản xuất hàng năm, đột xuất;

- Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu: Doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách nhà nước, vốn chủ sở hữu, vốn điều lệ trong năm 2019:

                                                                                                      ĐVT: Triệu đồng

Năm

Doanh thu

Lợi nhuận

Nộp NSNN

Vốn CSH

Vốn điều lệ

2019

302.070,1

7.549,9

8.185,9

329.709,2

330.364

 

Thu nhập bình quân người lao động:

+ Năm 2019 đạt: 8,9 triệu đồng/người/ tháng.

 

Ban biên tập
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website