Công ty Tháng 8

03/08/2023

- Tên đầy đủ: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tháng 8.

- Tên viết tắt: Công ty Tháng 8.

- Mã số doanh nghiệp: 0100110581.

- Địa chỉ trụ sở chính: 109 phố Huế, phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

- Người đại diện theo pháp luật: Trần Quốc Ngọc.                   

- Chức vụ: Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc.

Lịch sử hoạt động

+ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tháng 8 được thành lập ngày 11/04/1990.

+ Ngày 23/9/2010, Bộ Công an ban hành Quyết định số 3790/QĐ-BCA về việc chuyển đổi Công ty Tháng 8 thuộc Công an thành phố Hà Nội thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu.

+ Ngày 26/10/2012, Bộ Công an ban hành Quyết định số 5291/QĐ-BCA công nhận Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tháng 8 thuộc Công an thành phố Hà Nội là doanh nghiệp Nhà nước trực tiếp phục vụ an ninh, quốc phòng.

+ Trụ sở chính Công ty tại 109 phố Huế, Hà Bà Trưng, Hà Nội và các phân xưởng sản xuất tại: Xưởng In tại số 4 Ngô Văn Sở; Xưởng May tại Liên Ninh, Thanh Trì; Trung tâm sửa chữa, bảo dưỡng ô tô xe máy tại số 5 Ngọc Hồi, Hoàng Mai.

+ Năm 2019, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tháng 8 được Bộ Công an và Công an thành phố Hà Nội cho phép thực hiện thêm các lĩnh vực tư vấn, thiết kế, kinh doanh liên quan đến hoạt động phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Tổng số cán bộ chiến sỹ, người lao động là trên 100 người, trong đó có 12 đồng chí trong diện biên chế còn lại là hợp đồng lao động dài hạn, học việc.

Các mục tiêu phát triển dài hạn

Triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, tuân thủ pháp luật và bám sát sự chỉ đạo của Bộ Công an, Công an thành phố Hà Nội; phấn đấu đạt được các kết quả như sau:

Phấn đấu doanh thu đến năm 2025 đạt từ 100-150 tỷ đồng.

+ Lợi nhuận trước thuế: 3-5 tỷ đồng.

+ Thu nộp ngân sách Nhà nước: 4-6 tỷ đồng.

+ Lương bình quân người lao động: Trên 10 triệu đồng/người/tháng.

+ Tiếp tục đề xuất Công an thành phố Hà Nội phê duyệt chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của công ty theo điều lệ, tổ chức hoạt động của công ty đã được Bộ Công an phê duyệt. Đề xuất Công an thành phố Hà Nội báo cáo Bộ Công an, Bộ Tài chính phê duyệt vốn điều lệ mới và duyệt Điều lệ theo mô hình mới thành Tổng Công ty cho thống nhất mô hình của Bộ, đồng thời phấn đấu đến năm 2025 bổ sung vốn điều lệ đạt trên 60 tỷ đồng.

Kết quả thực hiện trong năm 2019:

- Doanh thu 80,054 tỷ đồng trong đó:

+ May trang phục: 20.408 tỷ đồng.

+ In biểu mẫu và cung cấp văn phòng phẩm: 15.572 tỷ đồng.

+ Xây dựng, sửa chữa doanh trại: 6.947 tỷ đồng.

+ Sửa chữa ô tô, xe máy: 17.299 tỷ đồng.

+ Cung cấp dịch vụ, thi công lắp đặt phóng cháy chữa cháy: 11,603 tỷ đồng.

+ Doanh thu từ hoạt động tài chính: 275 triệu đồng.

- Lợi nhuận trước thuế : 2,189 tỷ đồng.

- Thu nộp ngân sách Nhà nước: 2,4 tỷ đồng.      

- Lương bình quân người lao động: 8,5 triệu đồng/người/tháng.

Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2020 theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, tuân thủ pháp luật và bám sát sự chỉ đạo của Bộ Công an, Công an thành phố Hà Nội; phấn đấu đạt được các kết quả như sau:

Phấn đấu doanh thu 87,780 tỷ đồng trong đó:

+ Phục vụ trong ngành: 87,000 tỷ đồng.

+ Doanh thu hoạt động tài chính: 344 triệu đồng.

+ Thu nhập khác: 436 triệu đồng.

+ Tổng lợi nhuận trước thuế: 2,194 tỷ đồng.

+ Nộp ngân sách nhà nước: 2,438 tỷ đồng.

+ Lương bình quân người lao động: 9,0 triệu đồng/người/tháng.

Ngành nghề kinh doanh

Thông tin của Công ty đã được cập nhật vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp như sau:

STT

TÊN NGÀNH

1

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú);

Công nghiệp may mặc;

2

Bảo dưỡng ô tô và xe máy có động cơ khác;

Sửa chữa trung đại tu ô tô.

3

Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy;

Sửa chữa trung đại tu xe máy.

4

In ấn;

In ấn tài liệu nghiệp vụ cho nghành.

5

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình;

Kinh doanh hàng hóa tiêu dùng, hàng công nghệ phẩm, điện máy.

6

Tư vấn, môi giới, đầu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất;

Quản lý và khai thác các dịch vụ các nhà chung cư thuộc Công an thành phố Hà Nội (không bao gồm kinh doanh bất động sản).

7

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác;

Tổ chức xây dựng, cải tạo, sửa chữa doanh trại, trụ sở làm việc của Công an Thành phố Hà Nội.

8

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan.

Chi tiết: Tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát, tư vấn kiểm tra, tư vấn kiểm định kỹ thuật phương tiện phòng cháy chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ.

9

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác.

Chi tiết: Mua, bán phương tiện thiết bị, vật tư phòng cháy chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn;

10

Sản xuất khác chưa được phân vào đâu.

Chi tiết: Sản xuất, lắp ráp phương tiện, thiết bị phòng cháy và chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ

11

Lắp đặt hệ thống xây dựng khác.

Chi tiết: Thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ

12

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

Chi tiết: Mua, bán, dự trữ, cung ứng, cấp phát xăng dầu phục vụ yêu cầu công tác chiến đấu của nghành Công an và nhu cầu xã hội theo quy định của pháp luật và của Bộ Công an.

13

Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh.

14

Nghiên cứu khoa học phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học, kỹ thuật công nghệ về phòng cháy chữa cháy.

15

Giáo dục khác chưa được phân vào đâu.

Chi tiết: Huấn luyện, hướng dẫn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cho các cơ quan tổ chức cá nhân có nhu cầu.

 

Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu

Doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách nhà nước, vốn Chủ sở hữu, vốn điều lệ năm 2018 - 2019 cụ thể như sau:

ĐVT: Triệu đồng

Năm

Doanh thu

Lợi nhuận

Nộp ngân sách nhà nước

Vốn Chủ sở hữu

Vốn điều lệ

2018

60,967

0,855

1,204

35,537

28,384

2019

80,054

2,189

2,4

36,062

28,384

 

Thu nhập bình quân người lao động

+ Năm 2018: 7,2 triệu đồng/người/tháng.

+ Năm 2019: 8,5 triệu đồng/người/tháng.

 
Ban biên tập
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website