• 25 năm xây dựng, phát triển Trung tâm Thông tin báo chí-Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an
Bộ Công an vừa hoàn thành dự thảo Thông tư quy định công tác nghiên cứu chiến lược Công an nhân dân với 05 chương 26 điều để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.
Để tạo thuận lợi cho việc triển khai hoạt động hiệu lực, hiệu quả của lực lượng An ninh trên không, Bộ Công an đã hoàn thành dự thảo Thông tư quy định mẫu, quản lý và sử dụng thẻ An ninh trên không để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.
Quy định liên quan đến mẫu hộ chiếu, giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan; dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi); dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân là những nội dung liên quan đến công tác công an được ban hành, lấy ý kiến và có hiệu lực trong tháng 01/2023.
Ngày 12/12/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 103/2022/NĐ-CP quy định về trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/02/2023; thay thế Nghị định số 125/2011/NĐ-CP ngày 30/12/2011 của Chính phủ quy định về trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân.
Nghị định số 101/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh quân trang, quân dụng, vũ khí quân dụng, trang thiết bị kỹ thuật và công nghệ chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày hôm nay, 30/01/2023.
Liên kết website

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ CÔNG AN

Địa chỉ: 44 Yết Kiêu - Hoàn Kiếm - Hà Nội. Điện thoại: 069.2343647.
Website: www.mps.gov.vn hoặc www.bocongan.gov.vn