• 25 năm xây dựng, phát triển Trung tâm Thông tin báo chí-Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an
Thông tư số 11/2022/TT-BYT quy định tiêu chuẩn, hồ sơ, thủ tục bổ nhiệm, cấp thẻ, miễn nhiệm và thu hồi thẻ giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần do Bộ Y tế ban hành áp dụng đối với công chức, viên chức, sĩ quan Quân đội, sĩ quan Công an nhân dân và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động giám định pháp y, pháp y tâm thần. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/12/2022.
Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an trân trọng giới thiệu 07 Tờ gấp pháp luật phổ biến quy định của Luật Cảnh sát cơ động.
Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an trân trọng giới thiệu 12 Tờ gấp pháp luật phổ biến về Nghị định số 53/2022/NĐ-CP ngày 15/8/2022 quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng.
Luật Phòng, chống mua bán người được Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/3/2011, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2012. Việc ban hành đạo luật chuyên ngành về phòng, chống mua bán người đánh dấu một bước phát triển trong hoạt động lập pháp của Nhà nước ta nói chung và trong lĩnh vực phòng, chống mua bán người nói riêng, tạo cơ sở pháp lý thuận lợi cho các cơ quan chức năng trong đấu tranh phòng, chống mua bán người, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán. Bên cạnh đó, việc ban hành Luật Phòng, chống mua bán người còn có ý nghĩa chính trị cả về đối nội cũng như đối ngoại, thể hiện quyết tâm của Đảng và Nhà nước ta trong công tác phòng, chống mua bán người.
Chiều 15/11/2022, với 473/489 đại biểu Quốc hội có mặt nhấn nút tán thành (chiếm 94,98 %), Quốc hội đã chính thức thông qua “Nghị quyết về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô”.
Liên kết website

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ CÔNG AN

Địa chỉ: 44 Yết Kiêu - Hoàn Kiếm - Hà Nội. Điện thoại: 069.2343647.
Website: www.mps.gov.vn hoặc www.bocongan.gov.vn